Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:56 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
22.3/ 22.1°
Sáng/Tối
20.8/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 25.8°
Sáng/Tối
21.2/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
22.4/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
22.9/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
23.6/ 34.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 37.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 22.4°
Sáng/Tối
23.4/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 21.4°
Sáng/Tối
23.6/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Thấp/Cao

21°/29.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.18 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

1.7