Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:38 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
9/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mây thưa
Huyện Bình Gia
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Thấp/Cao

11°/16°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0