Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:09 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Nhiều mây
Huyện Bình Gia
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.9