Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:42 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Huyện Bình Gia
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0