Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 08/12/2023
Thấp/Cao
18.3/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.8/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.6/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18.2/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

17.6°/29.4°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

4.85