Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:10 | 16/07/2024
Thấp/Cao
20.1/ 20.7°
Tầm nhìn
5.1 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.8/ 20.9°
Tầm nhìn
1.81 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.8/ 20.2°
Tầm nhìn
1.75 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.8°
Tầm nhìn
9.88 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.9/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.9/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.2/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 22.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

19.3°/25.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0.3