Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
21.5/ 20.9°
Sáng/Tối
20.2/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 19.6°
Sáng/Tối
20.8/ 20.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 20.9°
Sáng/Tối
19.8/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.1°
Sáng/Tối
20.9/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.7/ 20.4°
Sáng/Tối
20.2/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 20.2°
Sáng/Tối
19.4/ 24.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 20.7°
Sáng/Tối
19.7/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 20.4°
Sáng/Tối
21/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 21°
Sáng/Tối
20.9/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.5°
Sáng/Tối
21.1/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20.8/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.5/ 22.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.2°
Sáng/Tối
19.3/ 20.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.8/ 19.2°
Sáng/Tối
20.3/ 20.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.8/ 20.5°
Sáng/Tối
19.3/ 20.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Thấp/Cao

19.1°/22.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

1.09 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0