Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
26.2/ 19.3°
Sáng/Tối
16.9/ 22.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.8/ 18.3°
Sáng/Tối
18.8/ 22.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 18.7°
Sáng/Tối
18.6/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 18.8°
Sáng/Tối
17.3/ 26.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.1/ 18.1°
Sáng/Tối
16.9/ 25.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.5/ 18.3°
Sáng/Tối
17.1/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 18.3°
Sáng/Tối
18.6/ 25.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 19.9°
Sáng/Tối
17.4/ 24.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 18.3°
Sáng/Tối
17.1/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 18.7°
Sáng/Tối
17.7/ 24.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15.7°
Sáng/Tối
17.5/ 20.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 17.3°
Sáng/Tối
14.4/ 23.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 15.8°
Sáng/Tối
18.6/ 21.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.7/ 15.1°
Sáng/Tối
15.6/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19.1°
Sáng/Tối
16.1/ 20.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

18°/26.9°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

17.7 °C

Chỉ số UV

5.57