Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:17 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 21.7°
Sáng/Tối
23/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.6°
Sáng/Tối
22.7/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 21.3°
Sáng/Tối
22.1/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.6°
Sáng/Tối
21/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 21°
Sáng/Tối
21.4/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.2/ 22.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 22.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21.8°
Sáng/Tối
22.1/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.6°
Sáng/Tối
21.3/ 21.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.3°
Sáng/Tối
21.2/ 21.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 20.4°
Sáng/Tối
21.1/ 21.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.5°
Sáng/Tối
21.9/ 22.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.1°
Sáng/Tối
20.8/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.8°
Sáng/Tối
21.4/ 21.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.8°
Sáng/Tối
21.2/ 21.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21.7/ 21.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.2°
Sáng/Tối
21.9/ 22.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.2°
Sáng/Tối
21.1/ 22.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.2°
Sáng/Tối
21.9/ 22.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.2°
Sáng/Tối
21.4/ 23.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21.2/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.3°
Sáng/Tối
22/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 20.3°
Sáng/Tối
21.2/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 20.9°
Sáng/Tối
22.4/ 22.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 20.8°
Sáng/Tối
21.2/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.2°
Sáng/Tối
21.4/ 23.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 20.2°
Sáng/Tối
21.3/ 22.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 21.9°
Sáng/Tối
20.7/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 21.8°
Sáng/Tối
21.4/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 21.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Thấp/Cao

19.9°/29.7°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0