Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 18.9°
Sáng/Tối
18/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 18.6°
Sáng/Tối
17/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 18.4°
Sáng/Tối
17.1/ 22.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 19.4°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 19.1°
Sáng/Tối
18.1/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.3/ 18.5°
Sáng/Tối
18.4/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 18.2°
Sáng/Tối
18.3/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 18.4°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 18.5°
Sáng/Tối
17/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.1/ 18.8°
Sáng/Tối
17.5/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Thấp/Cao

17.2°/28.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0