Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:08 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
21.9/ 20.5°
Sáng/Tối
20.4/ 20.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ

07:00

20.2°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.15 km/giờ

10:00

20.2°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.4 km/giờ

13:00

22.3°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.56 km/giờ

16:00

20.3°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.05 km/giờ

19:00

20.3°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.42 km/giờ

22:00

20°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.61 km/giờ
Ngày/Đêm
20.7/ 19°
Sáng/Tối
20.2/ 20.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa

01:00

20.3°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.72 km/giờ

04:00

20.5°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.87 km/giờ

07:00

20.5°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.54 km/giờ

10:00

20.7°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.13 km/giờ

13:00

20.7°C / 20.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.25 km/giờ

16:00

20.3°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.79 km/giờ

19:00

20.7°C / 20.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.99 km/giờ

22:00

19.3°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.81 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 20.1°
Sáng/Tối
19.3/ 21.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa nhẹ

01:00

19.4°C / 20.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.57 km/giờ

04:00

19.5°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.15 km/giờ

07:00

20.8°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.85 km/giờ

10:00

22.9°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.45 km/giờ

13:00

23.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.91 km/giờ

16:00

22°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2 km/giờ

19:00

20.7°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.34 km/giờ

22:00

20.5°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
22.5/ 20.4°
Sáng/Tối
20.3/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.42 km/giờ

04:00

20.8°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.56 km/giờ

07:00

20.4°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.18 km/giờ

10:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.27 km/giờ

13:00

23.8°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.71 km/giờ

16:00

22.1°C / 22.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.66 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.75 km/giờ

22:00

20.5°C / 21.7°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.77 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Thấp/Cao

19.1°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

1.01 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0