Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:03 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa vừa 24.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

23.5°/27.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

5.26 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0