Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:01 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
33/ 23.3°
Sáng/Tối
21.3/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 23.9°
Sáng/Tối
22.4/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.4/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.1/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 24.9°
Sáng/Tối
22.6/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 23.1°
Sáng/Tối
20.6/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 21.3°
Sáng/Tối
21.4/ 30.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 18°
Sáng/Tối
18.9/ 26.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.2/ 19.1°
Sáng/Tối
15.4/ 29.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.7/ 20.1°
Sáng/Tối
17/ 28.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mây cụm
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 32.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Thấp/Cao

22.5°/35.5°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.71