Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.6/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

23.1°/27.3°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

1.88 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0