Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:26 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 34.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

23.5°/35.9°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

6.29