Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
33.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 24.6°
Sáng/Tối
21.1/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 24.2°
Sáng/Tối
22.6/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 24.8°
Sáng/Tối
22.5/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.5/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 22.3°
Sáng/Tối
23/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.4°
Sáng/Tối
21.3/ 33.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 33.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

22.8°/34.2°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

8.27