Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:34 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.1°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

23.7°/26.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

3.26 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

1.42