Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:13 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 25.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22.5°
Sáng/Tối
21.1/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23°
Sáng/Tối
21.5/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23°
Sáng/Tối
21.4/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22.1°
Sáng/Tối
22.1/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 29.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Thấp/Cao

21.2°/32.8°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

2.35