Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 22.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 22.3°
Sáng/Tối
21.3/ 25.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 22.4°
Sáng/Tối
21.9/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 22.1°
Sáng/Tối
22.1/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.7°
Sáng/Tối
21.6/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 24.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Thấp/Cao

21.3°/33.7°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0.41