Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:45 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
24.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 23.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.2°
Sáng/Tối
23.8/ 23.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
22.2/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
23/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 23.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Thấp/Cao

22.1°/24.2°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

2.15 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0