Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:55 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.24 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.6 km/giờ

07:00

27.1°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.67 km/giờ

10:00

32.1°C / 37.2°C
Mây cụm Mây cụm
57%
2.36 km/giờ

13:00

33.2°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
2.11 km/giờ

16:00

31.9°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.36 km/giờ

19:00

27.7°C / 29.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.2 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.47 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.74 km/giờ

07:00

26.7°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.59 km/giờ

10:00

31.2°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.64 km/giờ

13:00

32.1°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.78 km/giờ

16:00

31.6°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.47 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.32 km/giờ

22:00

24.4°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.5°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.07 km/giờ

04:00

24.4°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.48 km/giờ

10:00

31.1°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.9 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.15 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.61 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.48 km/giờ

22:00

23.7°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.15 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.74 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ

07:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

10:00

26.5°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.18 km/giờ

13:00

27.8°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.69 km/giờ

16:00

27.5°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.48 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.54 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.7°
Sáng/Tối
25/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa

01:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.52 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.39 km/giờ

16:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.89 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.25 km/giờ

22:00

23.6°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.28 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Thấp/Cao

23.2°/34.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0