Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa

13:00

26.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.99 km/giờ

16:00

26.6°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.86 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ

22:00

24°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.64 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.58 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ

13:00

24.6°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.98 km/giờ

16:00

24.6°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.14 km/giờ

19:00

23.2°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.14 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ

01:00

23.3°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.03 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

13:00

24.7°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.05 km/giờ

16:00

23.8°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.27 km/giờ

19:00

23.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

22:00

23.7°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.31 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.48 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.32 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.68 km/giờ

13:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.61 km/giờ

16:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.14 km/giờ

19:00

24.6°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.44 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.91 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

22.9°/26.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

9.36 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

2.43