Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:41 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
32.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22.4°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 22.8°
Sáng/Tối
21.1/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.8°
Sáng/Tối
21.2/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 22.5°
Sáng/Tối
22.3/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 22.8°
Sáng/Tối
21.1/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22.5°
Sáng/Tối
21/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 22.5°
Sáng/Tối
21.3/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 24.9°
Sáng/Tối
21.3/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.4/ 22.2°
Sáng/Tối
22.5/ 21.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 21.7°
Sáng/Tối
22.7/ 26.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23°
Sáng/Tối
20.6/ 29.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.6°
Sáng/Tối
21.8/ 26.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Thấp/Cao

21.4°/33.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0