Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:03 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.8/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.9/ 23.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.4/ 23.4°
Sáng/Tối
22/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.2°
Sáng/Tối
22.7/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

23.6°/32.7°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

5.99