Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:35 | 22/06/2024
Thấp/Cao
24.2/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.8/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Thấp/Cao

23.5°/34.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.2 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0