Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:25 | 27/01/2023
Thấp/Cao
10/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:51
Thấp/Cao

6°/21°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0