Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:00 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa vừa

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.19 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.32 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.19 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.47 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.12 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.33 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.55 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.47 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.82 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.18 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.33 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.03 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.2 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.07 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.01 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.04 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.06 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.09 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.13 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.73 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.53 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.52 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.53 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.33 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.51 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.51 km/giờ

16:00

28°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.67 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.52 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.48 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.48 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.63 km/giờ
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.72