Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:57 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa vừa

04:00

23.6°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.29 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.92 km/giờ

13:00

28.3°C / 34.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.95 km/giờ

16:00

27.6°C / 32.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.27 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.06 km/giờ

22:00

24°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 27.5°
Áp suất

997 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ

01:00

23.3°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.27 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.22 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

10:00

28.5°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.31 km/giờ

13:00

32°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.79 km/giờ

16:00

30.2°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.62 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.1°
Sáng/Tối
23/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

04:00

23.7°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ

10:00

30.2°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.02 km/giờ

13:00

35.1°C / 40.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
48%
1 km/giờ

16:00

35.1°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
0.38 km/giờ

19:00

28.3°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.02 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.06 km/giờ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.45 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.29 km/giờ

07:00

25.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.43 km/giờ

10:00

31.1°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.05 km/giờ

13:00

35.1°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
0.68 km/giờ

16:00

34.6°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
0.44 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.82 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.64 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.54 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.22 km/giờ

10:00

25.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.68 km/giờ

13:00

26°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.28 km/giờ

16:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.5/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa vừa

01:00

23.1°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Thấp/Cao

23.2°/32.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

1.79 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0