Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:34 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.4/ 20.8°
Sáng/Tối
17.3/ 24.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Bầu trời quang đãng

07:00

17.3°C / 18.2°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
0.59 km/giờ

10:00

20.2°C / 20.1°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
81%
0.72 km/giờ

13:00

25.5°C / 26.1°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
59%
1.14 km/giờ

16:00

28.4°C / 29.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
53%
0.51 km/giờ

19:00

21.2°C / 21.8°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
74%
0.65 km/giờ

22:00

20.2°C / 20.1°C
Mây thưa Mây thưa
77%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 18.7°
Sáng/Tối
20.2/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Mưa nhẹ

01:00

20.2°C / 20.9°C
Mây thưa Mây thưa
78%
0.86 km/giờ

04:00

20.9°C / 20.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.47 km/giờ

07:00

20.7°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.34 km/giờ

10:00

22.4°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.5 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.06 km/giờ

16:00

26°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.18 km/giờ

19:00

21°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.27 km/giờ

22:00

19.7°C / 19.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
22.7/ 19.1°
Sáng/Tối
18.3/ 20.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Mưa nhẹ

01:00

18.2°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

04:00

18.9°C / 19.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

07:00

19.2°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

10:00

21.9°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.11 km/giờ

13:00

23.7°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.17 km/giờ

16:00

23.8°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.8 km/giờ

19:00

19.9°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ

22:00

19.6°C / 19.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 19.8°
Sáng/Tối
18/ 20.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Mưa nhẹ

01:00

18.5°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.69 km/giờ

04:00

18.2°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

07:00

17.1°C / 18.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

10:00

22.5°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.89 km/giờ

13:00

25.9°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.24 km/giờ

16:00

23.7°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.4 km/giờ

19:00

20.2°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.67 km/giờ

22:00

19.4°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 19.2°
Sáng/Tối
17.8/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:25
Mưa nhẹ

01:00

18.5°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.5 km/giờ

04:00

17.3°C / 18.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.18 km/giờ

07:00

17.6°C / 17.7°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.17 km/giờ

10:00

23.8°C / 23.1°C
Mây cụm Mây cụm
80%
0.76 km/giờ

13:00

28.4°C / 29.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
1.06 km/giờ

16:00

27.9°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
0.49 km/giờ

19:00

22.3°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.54 km/giờ

22:00

19.8°C / 19.4°C
Mây thưa Mây thưa
82%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 18.2°
Sáng/Tối
16.4/ 21.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:25
Bầu trời quang đãng

01:00

18.5°C / 18.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
0.59 km/giờ

04:00

17.3°C / 17.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
0.6 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 17.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Thấp/Cao

17.2°/30.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

0