Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Mưa nhẹ

16:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.43 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.88 km/giờ

22:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.75 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.66 km/giờ

10:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.99 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.83 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.61 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.33 km/giờ

22:00

16°C / 17°C
Mây thưa Mây thưa
99%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Mây thưa Mây thưa
99%
0.63 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.6 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.42 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.81 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.16 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
73%
0.87 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.95 km/giờ

22:00

17°C / 18°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.88 km/giờ

04:00

16°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.69 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.72 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.91 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.41 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.6 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.31 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Nhiều mây

01:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.98 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.91 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.99 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.1 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.04 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.03 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.21 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.77 km/giờ

04:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.53 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.74 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.62 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.9 km/giờ
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.84