Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:36 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Nhiều mây
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

7.57