Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:00
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0