Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.3°
Sáng/Tối
22.2/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 24.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 23.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 23.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 23.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.1°
Sáng/Tối
23.2/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 26.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Thấp/Cao

23.2°/32.6°

Độ ẩm

100%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

1.79 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0