Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:33 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 17.5°
Sáng/Tối
16.2/ 26.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 18.5°
Sáng/Tối
16.4/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 20.9°
Sáng/Tối
15.7/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 18.5°
Sáng/Tối
17.1/ 23.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 19.4°
Sáng/Tối
17.7/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 19.7°
Sáng/Tối
17.4/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 16.9°
Sáng/Tối
17.8/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.7/ 15°
Sáng/Tối
16.2/ 17.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 18.4°
Sáng/Tối
13.5/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 23.9°
Sáng/Tối
16.1/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 22.5°
Sáng/Tối
17.4/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.6/ 23.3°
Sáng/Tối
17.5/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 23.7°
Sáng/Tối
19.7/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.4/ 23.9°
Sáng/Tối
18.1/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 23.2°
Sáng/Tối
18/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:13
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 17.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Thấp/Cao

15.1°/33.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.21