Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:26
Mưa nhẹ
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.5