Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0