Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:34 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Nhiều mây
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.57