Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.17