Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:54 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Thấp/Cao

22°/39°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.15