Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:45 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
9/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Thấp/Cao

9°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0