Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:54 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa cường độ nặng
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.56