Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:15 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Mây thưa
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Thấp/Cao

9°/22°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0