Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mây rải rác
Huyện Nậm Nhùn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.63