Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:55 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0