Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:35 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
25.4/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 22.5°
Sáng/Tối
21.6/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 23.4°
Sáng/Tối
21.4/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 22.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Thấp/Cao

21.4°/34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0