Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 18.2°
Sáng/Tối
17.7/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 20.5°
Sáng/Tối
17.7/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 23.8°
Sáng/Tối
18.7/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 27.5°
Sáng/Tối
20.4/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.2/ 28.2°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 21.5°
Sáng/Tối
23.5/ 36.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 21.8°
Sáng/Tối
18.8/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.4/ 22.7°
Sáng/Tối
19/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 22.7°
Sáng/Tối
19.6/ 36.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 21.5°
Sáng/Tối
18.1/ 36.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 22.6°
Sáng/Tối
18.7/ 35.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26.7°
Sáng/Tối
19.8/ 35.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
20.3/ 36.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.9/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 34.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.8°
Sáng/Tối
21.6/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Thấp/Cao

17.6°/37°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.16 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

7.83