Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:40 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
23.5/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.9/ 22.5°
Sáng/Tối
23/ 23.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22.2°
Sáng/Tối
22.9/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 23°
Sáng/Tối
22.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 23.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22.4/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Thấp/Cao

22.5°/26.5°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

2.6 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0