Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Sa Thầy
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

1.64 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.24