Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:51 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
18/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
18/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0