Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.23 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.93 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.7 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.72 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.13 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.26 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.34 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.47 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.23 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.68 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.7 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.28 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.32 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.65 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.04 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.06 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.12 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.34 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.12 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.98 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.15 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.21 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.67 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.58