Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:54 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa vừa

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.65 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.57 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.24 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.62 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.4 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.95 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.79 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.6 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.57 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.87 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.56 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

995 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng

01:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.52 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
5.51 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
8.12 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
8.39 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
6.51 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
4.67 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.41 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.91 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.91 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.55 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.19 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.33 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.93 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.19 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.45 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.2 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.05 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.71 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.12 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.15 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.09 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.24 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.25 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.64 km/giờ
Huyện Sa Thầy
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0