Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:02 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
22.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa cường độ nặng

07:00

22°C / 23.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.01 km/giờ

10:00

22.9°C / 23.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.06 km/giờ

13:00

22.8°C / 23.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.88 km/giờ

16:00

22.1°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.28 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.84 km/giờ

22:00

22.5°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.2°
Sáng/Tối
22.5/ 22.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ

01:00

22.8°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.15 km/giờ

04:00

22.5°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ

07:00

22°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ

10:00

22.6°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.09 km/giờ

13:00

22.4°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

16:00

23.1°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.56 km/giờ

19:00

22.4°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

22:00

22.6°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
22.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.6/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa vừa

01:00

23°C / 22.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.65 km/giờ

04:00

22.8°C / 22.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.02 km/giờ

07:00

22.3°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.16 km/giờ

10:00

22.6°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

13:00

22.9°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ

16:00

22.9°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

22:00

22.3°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
22.5/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa vừa

01:00

22.6°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.83 km/giờ

04:00

22.7°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ

10:00

22.1°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.45 km/giờ

13:00

24.9°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.22 km/giờ

16:00

24.6°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.62 km/giờ

19:00

23°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.8 km/giờ

22:00

22.7°C / 23.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
22.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ

01:00

22.1°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.48 km/giờ

04:00

23°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

10:00

22.8°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.13 km/giờ

13:00

22.8°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.82 km/giờ

16:00

22°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

19:00

23°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

22:00

22.3°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
24.4/ 23°
Sáng/Tối
22.4/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ

01:00

21.8°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

04:00

22.7°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Thấp/Cao

22.9°/23.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

0.29 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0