Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:30 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 22.1°
Sáng/Tối
22.1/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 22.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 22.5°
Sáng/Tối
21.7/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22.6°
Sáng/Tối
22.2/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.2°
Sáng/Tối
22.9/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Thấp/Cao

21.2°/26.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

8.08