Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:26 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 18.1°
Sáng/Tối
17.1/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.2/ 18.9°
Sáng/Tối
14/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.2/ 19.6°
Sáng/Tối
15.9/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 20.5°
Sáng/Tối
18.2/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 21°
Sáng/Tối
19.1/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 22.6°
Sáng/Tối
20.5/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 19.4°
Sáng/Tối
21/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 20.9°
Sáng/Tối
20.4/ 24.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 23.9°
Sáng/Tối
20.7/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 17.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Thấp/Cao

14.3°/36.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0