Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:58 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 22.9°
Sáng/Tối
21.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.4/ 22.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.3/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 22.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 22.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

21.4°/27.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

10.72