Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Nhiều mây
Thành Phố Kon Tum
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0