Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

5.24 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.87