Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:22 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 26.3°
Sáng/Tối
21.8/ 37.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.4/ 29°
Sáng/Tối
23.9/ 36.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 28.7°
Sáng/Tối
23.6/ 38°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 21.1°
Sáng/Tối
22.3/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 23.2°
Sáng/Tối
20.5/ 34.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.3°
Sáng/Tối
22.6/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.8°
Sáng/Tối
22.6/ 38°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 37.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 36.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Thấp/Cao

23°/39.8°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

17.7 °C

Chỉ số UV

12.41