Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:44
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.95 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.67 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.66 km/giờ

10:00

29°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.74 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.56 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.98 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.81 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:43
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.8 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.54 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.28 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.89 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.42 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.64 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.9 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.58 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.49 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.51 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.07 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.47 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.93 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.33 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.1 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.48 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.33 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.66 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.19 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.84 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.4 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.25 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0