Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:26 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
23.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.2/ 23.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa

16:00

23.8°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ

19:00

22.9°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa vừa

01:00

22.7°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.43 km/giờ

04:00

22°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.36 km/giờ

07:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

10:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.29 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.71 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.08 km/giờ

19:00

22.5°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.27 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa vừa

01:00

22.8°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

04:00

22.7°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

07:00

22.8°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

10:00

23.1°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.1 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.26 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.53 km/giờ

19:00

22.6°C / 23.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.14 km/giờ

22:00

22.8°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.5/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa vừa

01:00

22.6°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

04:00

22.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

07:00

22.8°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.26 km/giờ

10:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.88 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.04 km/giờ

16:00

26.9°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.5 km/giờ

19:00

23.6°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.28 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 23°
Sáng/Tối
22.2/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ

01:00

22.9°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.61 km/giờ

04:00

22°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.64 km/giờ

07:00

22.2°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.56 km/giờ

10:00

24°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.05 km/giờ

13:00

25.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.83 km/giờ

16:00

26.9°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.52 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.42 km/giờ

22:00

22°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa vừa

01:00

22.9°C / 23.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.76 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

10:00

23.3°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.69 km/giờ

13:00

23.6°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.2 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 23.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

21.1°/27.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6.8 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0.84