Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:48 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.68 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.18 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.73 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.09 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.74 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.85 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.54 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.83 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.32 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.3 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.13 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.21 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.92 km/giờ

13:00

29°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.71 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.57 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.63 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.25 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.08 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.19 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.39 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.34 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.37 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.31 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.48 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.97 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.77 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.04 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.16 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.98 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.22 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.15 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.12 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.22 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.4 km/giờ
Thành Phố Kon Tum
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0