Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:01 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
24.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 23.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 22.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.5°
Sáng/Tối
23.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.4/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.2°
Sáng/Tối
22.6/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Thấp/Cao

22.4°/27.2°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9.58 km

Gió

3.53 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0