Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:17 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0