Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:52 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 18.9°
Sáng/Tối
17.5/ 23.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 20°
Sáng/Tối
17.6/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.2/ 23.5°
Sáng/Tối
18.1/ 34.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 26.8°
Sáng/Tối
20.5/ 37.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 27.4°
Sáng/Tối
22.5/ 38.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 21°
Sáng/Tối
23.5/ 35.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 21.8°
Sáng/Tối
18.1/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 21.1°
Sáng/Tối
19.7/ 32.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 21.7°
Sáng/Tối
18.2/ 35°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 20.8°
Sáng/Tối
18.9/ 36°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.5/ 20.3°
Sáng/Tối
17.1/ 35.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 25.5°
Sáng/Tối
18.8/ 34.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 26.2°
Sáng/Tối
20.7/ 36.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.4°
Sáng/Tối
21.2/ 28.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Thấp/Cao

17.8°/36.2°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.52 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

7.83