Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:16 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Nhiều mây
Huyện Kon Rẫy
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

0.72 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.1