Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 23.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.7°
Sáng/Tối
23.8/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 22.7°
Sáng/Tối
23.2/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.1°
Sáng/Tối
23/ 24.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 21.3°
Sáng/Tối
22.6/ 22.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 22.7°
Sáng/Tối
21.3/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 23°
Sáng/Tối
23.7/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 22°
Sáng/Tối
22.3/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.1°
Sáng/Tối
22.3/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.9°
Sáng/Tối
22.1/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.7/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.5°
Sáng/Tối
22.3/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22.6°
Sáng/Tối
22.9/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 23.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.9/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22.6/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 23.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.1°
Sáng/Tối
22.7/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Thấp/Cao

22.3°/28.6°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

6.11