Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.85