Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:28 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
34/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 34.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 26.4°
Sáng/Tối
22.8/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 22.9°
Sáng/Tối
23.6/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 22°
Sáng/Tối
22.7/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.3/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.2°
Sáng/Tối
21.9/ 35.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 21.9°
Sáng/Tối
21.9/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 34.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Thấp/Cao

22.6°/40°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

0.68