Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:35 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

995 mb

Gió

9.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Kon Rẫy
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

6.02 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0