Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
1.19 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
1.03 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.57 km/giờ

10:00

30°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.13 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.53 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.9 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.54 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.99 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.86 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.75 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.79 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.13 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.28 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.28 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.45 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.7 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.77 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.04 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.84 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.46 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.52 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.26 km/giờ

13:00

29°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.07 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.19 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.01 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.38 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0