Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:22 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0