Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:33 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
23.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.8/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.2/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.9°
Sáng/Tối
23.8/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 21.6°
Sáng/Tối
22.3/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 22.7°
Sáng/Tối
21.7/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.3°
Sáng/Tối
23/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 21.9°
Sáng/Tối
21/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Thấp/Cao

22.3°/23.6°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

0.18 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.02