Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:21 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa rất nặng
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.56