Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 22.1°
Sáng/Tối
21.8/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.5/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 22.7°
Sáng/Tối
21.2/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 23.6°
Sáng/Tối
21.3/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Thấp/Cao

21.5°/28.2°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0