Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:51 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
24.6/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ

01:00

22.1°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.6 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.01 km/giờ

07:00

22.9°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.06 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.47 km/giờ

13:00

24.8°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.64 km/giờ

16:00

22.2°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.25 km/giờ

19:00

22.2°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.9 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.65 km/giờ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ

01:00

22.8°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.83 km/giờ

04:00

22.1°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.22 km/giờ

07:00

22.4°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.71 km/giờ

10:00

22.3°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.47 km/giờ

13:00

22.5°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.32 km/giờ

16:00

22.7°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

19:00

22.9°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

22:00

22.8°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ

01:00

22.1°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.12 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.28 km/giờ

07:00

22.4°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.5 km/giờ

10:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.02 km/giờ

13:00

26°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.01 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.61 km/giờ

19:00

22.9°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ

22:00

22.8°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.4°
Sáng/Tối
23/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

22.8°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.23 km/giờ

04:00

22.2°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.52 km/giờ

07:00

22.1°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.37 km/giờ

10:00

23.1°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.38 km/giờ

13:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.84 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.03 km/giờ

19:00

23°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.84 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ

04:00

22.8°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.07 km/giờ

07:00

22.4°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.33 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.12 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.31 km/giờ

16:00

23.9°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.34 km/giờ

19:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa vừa 22.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Thấp/Cao

23°/24.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

4.67 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0