Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:49 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
23.2/ 22.6°
Sáng/Tối
21.1/ 22.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22/ 23.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22.7°
Sáng/Tối
23.2/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23.3°
Sáng/Tối
23.4/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22.9/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 24.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.2/ 23.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.2°
Sáng/Tối
22.6/ 23.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.2°
Sáng/Tối
21.6/ 22.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.1°
Sáng/Tối
22.2/ 22.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 21.6°
Sáng/Tối
22.9/ 21.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 23.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.8/ 24.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.6°
Sáng/Tối
22.9/ 24.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.2/ 23.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.8°
Sáng/Tối
22.5/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 23.1°
Sáng/Tối
22/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.5°
Sáng/Tối
22.4/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 22.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Thấp/Cao

21.4°/24.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0