Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:38 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

0.62 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.41