Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.81