Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:35 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
37/ 27.6°
Sáng/Tối
21.1/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 28°
Sáng/Tối
22.5/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.4/ 27.8°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 21.7°
Sáng/Tối
21.7/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 22.7°
Sáng/Tối
20.3/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 23.6°
Sáng/Tối
21.5/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.2°
Sáng/Tối
22.1/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.7°
Sáng/Tối
22.7/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.2°
Sáng/Tối
23.9/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 35.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 23.4°
Sáng/Tối
21.7/ 32.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 21.3°
Sáng/Tối
22.8/ 23.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 35.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Thấp/Cao

22.5°/38.6°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

12.52