Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:22 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Đắk Tô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

2.1 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0