Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:02 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
22/ 22.5°
Sáng/Tối
22.9/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.4/ 21.3°
Sáng/Tối
21.5/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 22.2°
Sáng/Tối
21/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.9/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.5°
Sáng/Tối
21.8/ 24.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 22.9°
Sáng/Tối
21.7/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.5°
Sáng/Tối
24/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Thấp/Cao

21.9°/24.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0