Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:27 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0