Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:24 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.3/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa cường độ nặng

04:00

26.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.67 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.81 km/giờ

10:00

28.2°C / 32.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
7.08 km/giờ

13:00

28.5°C / 32.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
8.15 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
6.54 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
7.27 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
7.29 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa cường độ nặng

01:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
6.3 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
6.52 km/giờ

07:00

24.6°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6.97 km/giờ

10:00

24.3°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
6.03 km/giờ

13:00

26°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.97 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6.53 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6.02 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.13 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.48 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.39 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.3 km/giờ

10:00

27.7°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.45 km/giờ

13:00

27.1°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.54 km/giờ

16:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.28 km/giờ

19:00

25°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.47 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.8°
Sáng/Tối
25.6/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.79 km/giờ

04:00

24°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.71 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.95 km/giờ

10:00

26°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.29 km/giờ

13:00

25.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.74 km/giờ

16:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.74 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.24 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.32 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.97 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.21 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.84 km/giờ

13:00

26.3°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.56 km/giờ

16:00

27°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.48 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.94 km/giờ

22:00

25.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.15 km/giờ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 26.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

25°/29.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.67 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0