Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:27 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29.9/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.7/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 24.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.9°/33.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.31 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0