Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:55 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

07:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.98 km/giờ

10:00

26°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.33 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.01 km/giờ

16:00

28°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
6.89 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.51 km/giờ

22:00

26.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.16 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.96 km/giờ

04:00

25.6°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.46 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.36 km/giờ

10:00

27.3°C / 30.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
4.15 km/giờ

13:00

27.2°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.79 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.4 km/giờ

19:00

25.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.64 km/giờ

22:00

24.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.12 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.78 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.13 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.65 km/giờ

13:00

28.4°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.7 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.03 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.99 km/giờ

22:00

26.5°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.29 km/giờ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25.7/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.46 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.32 km/giờ

07:00

25.9°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.04 km/giờ

10:00

25°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.51 km/giờ

13:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.75 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.06 km/giờ

19:00

24.1°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.66 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.34 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

24.3°/29.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.43 km

Gió

4.04 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0