Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:23 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

24.4°/30.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.92 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0