Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:27 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 29.9°
Sáng/Tối
26.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.3/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Thấp/Cao

27°/34.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0