Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:46 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Thấp/Cao

25.8°/31.9°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.16 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

2.25