Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:36 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.1°/30.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

3.91