Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.1/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.6/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.8/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.3/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

23.8°/30.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

6.35