Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
23.3/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 24.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

23.1°/31.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0