Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:16 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ

22:00

24.7°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.51 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.85 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.83 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.82 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.05 km/giờ

13:00

30.8°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.17 km/giờ

16:00

30.4°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.12 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.37 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm

01:00

24.4°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.36 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
2.3 km/giờ

07:00

25°C / 25.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
2.46 km/giờ

10:00

29.8°C / 32.5°C
Mây cụm Mây cụm
67%
4.92 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.5°C
Mây cụm Mây cụm
54%
4.79 km/giờ

16:00

31.3°C / 34.7°C
Mây thưa Mây thưa
61%
4.25 km/giờ

19:00

25.1°C / 25.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
3.38 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.96 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
23.3/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ

01:00

23.2°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.42 km/giờ

04:00

23.8°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
2.33 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.96 km/giờ

10:00

30°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
5.48 km/giờ

13:00

31.4°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
5.33 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.1 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.39 km/giờ

22:00

25°C / 25.1°C
Mây thưa Mây thưa
85%
4.58 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Thấp/Cao

23.4°/32.5°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0