Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:41 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Thấp/Cao

25.6°/29.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.04 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

1.88