Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.6°
Sáng/Tối
23.2/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23°
Sáng/Tối
22.2/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.5°
Sáng/Tối
20.4/ 27.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21.3°
Sáng/Tối
19.9/ 27.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 23.5°
Sáng/Tối
20/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Thấp/Cao

23.2°/32.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0