Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:39 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

28.5°/34.4°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0