Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:22 | 15/06/2024
Thấp/Cao
28.8/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.8/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.1/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
31/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

26.9°/34.8°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.1